#TUSSENSTAND

#TUSSENSTAND

Geplaatst op: 01 juni 2017

DANKJEWEL!

Laten we daarmee beginnen! Want mede dankzij jullie gulle giften was het mogelijk voor Heidi om in te gaan op het aanbod vanuit Rusland om vervroegd behandeld te worden.

Een intensieve behandeling die ze het liefste wilde ondergaan in Moskou, waar de ervaring en het vertrouwen in dr. Fedorenko en zijn team het grootste was!


Jij zorgde er met vele anderen voor dat Moskou mogelijk werd!

Daarmee is de wens van Heidi, en haar gezin, uitgekomen. Heidi richt zich nu op haar herstel van weerstand en revalidatie. Ze verblijft op dit moment nog in het Jeroen Bosch ziekenhuis, maar haar situatie is gestabiliseerd en ze heeft zojuist te horen gekregen dat ze morgen weer naar huis mag.


De missie van Stichting Heidi’s Perspectief is nog niet voltooid; Er is een restlening afgesloten, om het resterende bedrag dat nodig is om alle kosten te dekken, voorlopig aan te vullen.

 

Als Stichting willen we niets liever dan Heidi, William, Femke en Jochem hun nieuwe toekomst in gaan zonder schulden.

In kader van transparantie houden we jullie graag op de hoogte van de stand van financiële zaken!

De balans wordt opgemaakt. Momenteel zijn we de reeds gemaakte kosten van voorbereiding, behandeling en revalidatie aan het inventariseren. En houden we rekening houden met eventuele onvoorziene kosten.

Wat is de prognose?


We blijven voorzichtig, maar geloven erin dat de missie van Heidi’s Perspectief, binnenkort, volbracht zal worden!

Voor de komende maand staan er nog een aantal mooie acties gepland, die jij kunt steunen! Als al die acties succesvol verlopen, verwachten we dat alle reeds gemaakte en bijkomende kosten gedekt moeten kunnen worden!


Dat zou een enorme bekroning zijn op ieders inzet.


En een prachtig slot van het emotionele avontuur waar we met elkaar ingestapt zijn! Het ultieme cadeau aan Heidi en William, als zij daarmee hun lening kunnen aflossen! Dat geeft rust voor herstel het komend jaar en de nieuwe toekomst.

En daar zijn wij jou en alle gulle gevers heel dankbaar voor!

De finale is ingezet!


Op naar een prachtig eindresultaat! Met name het initiatief Kersenpop Uden (vrijdag 16 juni) is een feestelijke afsluiting waar wij iedereen graag voor uit willen nodigen. Meer info: www.heidisperpectief.nl/actie


Namens het Bestuur van Heidi’s Perspectief, voorzitter Suzan Harmsen

info@heidisperspectief.nl

Collage Acties

Sponsoren

Onderstaande bedrijven hebben minimaal €500,- bijgedragen om ons dichter bij ons doel te brengen. Hartelijk dank hiervoor.


Vrienden van Heidi's Perspectief