Stichting

Stichting Heidi’s Perspectief

Statutaire zetel: gemeente Schijndel
www.heidisperspectief.nl
heidisperspectief@gmail.com

 
Kamer van Koophandel: 67042627
IBAN: NL88SNSB0939295067 (t.n.v. Stichting Heidi’s Perspectief)

De oprichtingsakte is op 11 oktober voor Notaris MR. Cornelis Otto Pruik ondertekend en heeft daarmee zijn formele status verkregen. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Suzan Harmsen
  • Secretaris: Patricia Besems
  • Penningmeester: Marjo Coenen

De leden van het bestuur van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij proberen ervoor te zorgen dat de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De doelstelling van de stichting zoals ook genoemd in onze statuten luidt:

“Het generen van aandacht, publiciteit en financiële middelen om daarmee de medische behandeling Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) voor Heidi Lammers mogelijk te kunnen maken. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de organisatie en promotie van gerichte acties evenementen en voorts door het werven van fondsen op allerlei mogelijke wijzen.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.”Sponsoren

Onderstaande bedrijven hebben minimaal €500,- bijgedragen om ons dichter bij ons doel te brengen. Hartelijk dank hiervoor.


Vrienden van Heidi's Perspectief