Stichting

Stichting Heidi’s Perspectief

Statutaire zetel: gemeente Schijndel
www.heidisperspectief.nl
heidisperspectief@gmail.com

 
Kamer van Koophandel: 67042627
IBAN: NL88SNSB0939295067 (t.n.v. Stichting Heidi’s Perspectief)

De oprichtingsakte is op 11 oktober voor Notaris MR. Cornelis Otto Pruik ondertekend en heeft daarmee zijn formele status verkregen. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Suzan Harmsen
  • Secretaris: Patricia Besems
  • Penningmeester: Marjo Coenen

De leden van het bestuur van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij proberen ervoor te zorgen dat de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De doelstelling van de stichting zoals ook genoemd in onze statuten luidt:

“Het generen van aandacht, publiciteit en financiële middelen om daarmee de medische behandeling Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) voor Heidi Lammers mogelijk te kunnen maken. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de organisatie en promotie van gerichte acties evenementen en voorts door het werven van fondsen op allerlei mogelijke wijzen.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.”
WAT ALS?

Hoe wordt het donatiebedrag besteed?

Je vraagt je misschien af wat er allemaal gaat gebeuren met het geld als we ons doel eenmaal hebben bereikt. Het streefbedrag € 70.000 euro, is nou eenmaal heel erg veel geld.

Van de €70.000 worden de behandeling zelf, de reis naar Rusland en het verblijf daar voor William, die haar daar zal bijstaan, betaald. Dan hebben we het dus nog niet eens over de periode van nazorg in Nederland, want na de hopelijk succesvolle behandeling zal nog een intensieve periode van herstel volgen waarbij ook allerlei kosten gemaakt zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg, medicijnen, eventuele complicaties en extra uitgaven t.b.v. revalidatie, maar ook aan praktische zaken zoals een pruik en eventuele aanpassingen in huis.Wat als we in de luxe positie komen dat we meer dan het streefbedrag ophalen? 

Daarnaast willen we in de toekomst graag anderen helpen. Er zijn steeds meer mensen die graag in aanmerking willen komen voor een of andere behandeling om hun gezondheid te verbeteren. Het is onbegrijpelijk, maar crowdfunding lijkt aan de orde van de dag... Mogelijk beschikt niet iedereen over een groot en juist netwerk om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Derhalve heeft het bestuur besloten dat het uiteindelijke overgebleven geld in de toekomst kan worden gebruikt om andere patiënten die met een fondsenwerving bezig zijn, te ondersteunen bij hun crowdfunding-activiteiten (dmv coachen, begeleiden, verbinden).Sponsoren

Onderstaande bedrijven hebben minimaal €500,- bijgedragen om ons dichter bij ons doel te brengen. Hartelijk dank hiervoor.


Vrienden van Heidi's Perspectief